Política de pagaments i devolucions

1. Parts i acceptació de les condicions generals de contractació:

D’una banda, el proveïdor dels productes, Natàlia Guimerà Castells (des d’ara també el prestador), amb domicili social a Barcelona i servei d’atenció al client a l’adreça de correu electrònic: aqm@aquatremansbarcelona.com sent titular del lloc web https://www.aquatremansbarcelona.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d’una altra, l’Usuari -(en endavant l’Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador

AMDÒS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:
a) Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
b) Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.
c) Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
d) Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris. El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça de correu electrònica aqm@aquatremansbarcelona.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, per tal de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals. És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

Natàlia Guimerà Castells no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part de l’Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits com ara targetes de memòria.

Natàlia Guimerà Castells no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda a la web.

La responsabilitat civil de Natàlia Guimerà Castells pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat al prestador per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web http://www.aquatremansbarcelona.com així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web.

Natàlia Guimerà Castells és una empresa especialitzada en el disseny, fabricació i venda de coixins per a l’ús recreatiu i ven els seus productes a distància per internet a través de la seva pàgina web, en botigues especialitzades i/o per telèfon.

2. Objecte del contracte

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de http://www.aquatremansbarcelona.com està activa per tota la Península Espanyola, Balears i Andorra.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web http://www.aquatremansbarcelona.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la pròpia web o, si ho desitja i demana, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Natàlia Guimerà Castells es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïren una vegada realitzat una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar la comanda

3. Informació subministrada al web

3.1 Publicació de preus: De forma excepcional els preus dels productes mostrats al web poden ser especificats de manera errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan passi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè per tal d’emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, vostè podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per part nostra.
Els continguts d’http://www.aquatremansbarcelona.com estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d’això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

3.3 Disponibilitat del/dels producte/es: Hi pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes a causa de que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, ens posarem en contacte amb vostè per donar-li a triar entre les següents opcions:
a) Elecció d’un producte alternatiu, amb característiques similars al producte a reemplaçar.
b) La comunicació de la seva disponibilitat, per si prefereix esperar que aquest producte torni a estar disponible a la botiga.

Si declina els nostres suggeriments, la comanda relacionat amb aquests productes serà cancel·lada i se li retornarà qualsevol suma que hagués satisfet pels mateixos.

3.4 Dret d’anul·lació: Natàlia Guimerà Castells es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat impostos a tots els productes de http://www.aquatremansbarcelona.com

Per al cas que es detectés aquesta manca de qualitat, el servei d’Atenció al Client de Natàlia Guimerà Castells li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del grat del client, es procedirà al reintegrament del cost del producte.

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les dotze (12) hores, quedant per al dia hàbil següent a Barcelona. Les comandes rebudes durant el cap de setmana seran processats a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil a Barcelona.

3.6 Frau: Si Natàlia Guimerà Castells sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. Procediment de compra

L’usuari, per poder accedir als productes oferts pel prestador, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD, detallats en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:
a) Escollir el producte fent clic, i s’afegirà automàticament al “carret de compra”.
b) Si es volen afegir més productes, haurà de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l’opció d’eliminar del carret de compra. Al carret de compra s’han d’observar els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop s’han escollit tots els productes es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.
c) Escollit/s el/s producte/s, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar, per a realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
d) Se sol·licitarà el registre de l’usuari per poder realitzar la compra (dit registre és gratuït), en el qual s’haurà d’emplenar un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d’acceptar la Política de Privadesa i l’Avís Legal. Una vegada emplenat aquest, rebrà a l’adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre. Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic al botó d’usuari ja registrat.
e) Si us plau, revisi els controls d’spam i de correu no desitjat de la safata d’entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
f) Un cop registrat, apareixerà una pantalla d’observacions, on podrà indicar l’horari de lliurament; una casella de verificació que ha marcar-ja que és l’acceptació d’aquestes clàusules generals de contractació i la Política de Privadesa.
g) Per finalitzar el procés, haurà de clicar al botó Finalitza.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error en l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar immediatament a l’adreça de correu electrònic que apareixerà a la web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant de qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al Client a través del correu electrònic aqm@aquatremansbarcelona.com

Natàlia Guimerà Castells proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del correu electrònic de contacte aqm@aquatremansbarcelona.com si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui s’haurà de fer càrrec del cost particular d’aquest. Natàlia Guimerà Castells posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. Enviament

L’enviament es fa amb Correos Express i el termini de lliurament sol estar comprès entre 1 i 2 dies laborables, a comptar de l’endemà de la realització de la comanda, segons la població de destí i la forma de pagament triada. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El prestador no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’usuari, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’Usuari i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció de lliurament.
Correspon a l’Usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats del lloc web, el prestador informarà prèviament a l’usuari respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

6. Preus i terminis de la validesa de les ofertes

Tots els preus exposats a la botiga http://www.aquatremansbarcelona.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d’existències i en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurament d’enviaments o qualsevol altre serveis addicional i annexos al producte o servei adquirit. De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent en cada un d’aquests territoris.)

El pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si la comanda està o no subjecte a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar amb el proveïdor, via correu electrònic, a través de l’e-mail: aqm@aquatremansbarcelona.com

7. Formes de pagament

A continuació, detallem els sistemes disponibles:
7.1 Pagament amb targeta de crèdit o dèbit: L’usuari ha de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del número de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard. Només s’accepten targetes segures en els quals s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

7.2 PayPal: Un cop finalitzada la compra, si s’escull aquesta forma de pagament, se li redirigirà a la web oficial de PayPal on podrà fer el pagament. Un cop realitzat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Prement el botó “Tornar a la web” tornarà a la web per veure la comanda i poder imprimir-la. PayPal té les seves pròpies polítiques de privacitat i Natàlia Guimerà Castells no té cap tipus de responsabilitat sobre elles.

8. Lliurament de comandes

8.1 Direcció de l’enviament: El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a Natàlia Guimerà Castells, com ho és l’absència del destinatari.

L’horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, de manera que no es pot imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

Els enviaments només es realitzen automàticament a destinacions d’Espanya Peninsular, Andorra i Balears (altres destinacions, contactar via correu electrònic per fer la comanda).

Natàlia Guimerà Castells, posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins el termini que figura al nostre web a data d’emissió de la confirmació de la comanda.

8.2 Terminis de lliurament: Es corresponen als fixats en la fitxa de cada producte. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra nostre Servei d’Atenció al Client podrà facilitar la informació de disponibilitat i un termini de lliurament.

Si ha sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas podria rebre’ls en diferents dates. Recordi que, davant la manca de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament del mateix contactant amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: aqm@aquatremansbarcelona.com indicant el número de comanda.

8.3 Confirmació de l’enviament: En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista, li enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat en realitzar la comanda. A la confirmació d’enviament li indicarem el nombre de seguiment corresponent perquè pugui fer el seguiment del mateix a través del web del nostre transportista.

8.4 Danys en el lliurament: Els productes es lliuren en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa forma, una error en la mercaderia rebuda, el client ha de detallar aquest fet en el comprovant que signa al transportista i contactar immediatament amb el servei d’Atenció al client a l’adreça de correu electrònic: aqm@aquatremansbarcelona.com dins de les 24 hores següents a la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.
Un comprovant de lliurament sense cap ressenya de danys equival a un producte amb l’embalatge en perfectes condicions. Igualment, si es detecten danys en el producte un cop obert el paquet estant l’embalatge en perfectes condicions, el client disposa de 24 h des de la recepció per contactar amb Atenció al Client a través de l’adreça de correu electrònic: aqm@aquatremansbarcelona.com

Transcorregudes 24h del lliurament no s’acceptaran reclamacions per danys en el producte.

8.5 Despeses d’enviament:
Barcelona 2€
Girona, Tarragona i Lleida 3€
Península / Andorra 4€
Balears 6€

9. Dret de desistiment

9.1 Dret de desistiment: L’Usuari té 14 dies naturals, comptats a partir de la data del producte, per a la devolució del mateix (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març). Si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la seva comanda, podrà exercir el seu dret de desistiment, omplint el formulari annex a aquestes condicions, amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del o dels productes dins el termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) juntament amb les seves dades de contacte. Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

Li oferirem un número de devolució i instruccions per al procediment de devolució. Haurà remetre’ns a través del correu electrònic: aqm@aquatremansbarcelona.com o per correu postal, sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del/s productes per motius tècnics subjectes a la garantia d’aquest/s producte/s.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els que li va ser entregat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a l’adreça que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte patirà una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció del/s producte/s que envia, així com de les despeses derivades de l’enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins el termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast i complint amb els requisits que estableix aquest apartat, amb el número de devolució que li haurem facilitat, li reemborsarem l’import total de la compra.

Recordeu que en qualsevol cas el producte haurà d’incloure:
• Número de devolució proporcionat
• Número de comanda
• Data d’adquisició i d’exercici del desistiment
• Informació d’interès (opcional):
• Motius de la devolució
• Informació que cregui necessària o d’interès per a tramitar la devolució

9.2 Devolució de producte defectuós: L’usuari ha d’informar a Natàlia Guimerà Castells de la manca de conformitat amb el producte en el termini màxim de 14 dies des que va tenir coneixement d’aquesta. En el cas que el producte sigui defectuós d’origen, ha d’enviar un correu electrònic a aqm@aquatremansbarcelona.com amb el número de comanda i explicant el motiu de la devolució. El nostre servei d’Atenció al Client contactarà amb vostè. A través de correu electrònic o trucada telefònica indicant-li com procedir per a l’enviament del producte defectuós i proporcionant un número de devolució.
S’haurà de retornar el/s producte/s de la comanda a l’adreça que li facilitarem amb tots els elements amb els que va ser lliurat en perfectes condicions, sense danys ni marques que denoten un ús no adequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix.

Un cop el producte defectuós sigui rebut complint amb aquests requisits i es comprovi que el/s producte/s compten amb algun defecte de fàbrica ens posarem en contacte amb vostè per gestionar la reparació, substitució, rebaixa o resolució del contracte. En qualsevol dels casos anteriors les despeses derivades seran a càrrec de Natàlia Guimerà Castells.

9.3 Devolució de producte no defectuós: Quan el producte no té cap defecte i la seva devolució ha estat motivada per desconeixement o mal ús, Natàlia Guimerà Castells, es posarà en contacte amb vostè per indica-li les passes a seguir per a la recuperació del producte.

Les despeses d’enviament derivades de la devolució d’un producte que no presenta desperfecte o cap defecte a l’usuari aniran a càrrec del client i Natàlia Guimerà Castells, no procedirà a aquest enviament fins a haver rebut el pagament per avançat dels costos de transport. La verificació per part de Natàlia Guimerà Castells que el producte fruit de la devolució presenta desperfectes derivats d’un mal ús o protecció deficient durant la tramesa pot suposar l’anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució del valor del producte.

9.4 Devolució per error en la comanda per part de Natàlia Guimerà Castells: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d’algun error imputable al proveïdor, l’usuari haurà de comunicar-ho per correu electrònic a la companyia tan aviat com sigui possible (abans de 14 dies); Natàlia Guimerà Castells càrrec de les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.

9.5 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució, a càrrec de Natàlia Guimerà Castells que, un cop a les seves instal·lacions, ha de verificar que siguin rebuts complint amb tots els requisits que estableix l’apartat 9.1. El no compliment d’aquests requisits pot suposar l’anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució del valor del producte. En cas de faltar algun dels elements, el producte serà retornat al seu domicili amb una nota indicant el contingut que falti.

9.6 El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:
1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original s’ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi fet servir.
4. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

10. Reintegraments

10.1 Reintegrament de les despeses d’enviament: Només s’abonaran les despeses d’enviament derivades d’errors en el lliurament o de productes defectuosos que no puguin ser substituïts per altres idèntics o de similars característiques.

10.2 Reemborsament per devolució: Per al cas de devolució, el reemborsament dels imports pagats s’efectuarà a través del mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra. Natàlia Guimerà Castells no retornarà l’import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció i estat d’embalatge i accessoris del producte objecte de la devolució o canvi en el nostre magatzem.

10.3 Termini de reemborsament: El reemborsament s’efectuarà en un termini de 14 dies hàbils des de la recepció i verificació de les condicions de la recepció de l’enviament. El termini màxim per realitzar el pagament establert és d’un mes. Per procedir al reintegrament haurà de donar-nos les següents dades:
1. nº de devolució
2. nº de factura i demanat
3. IBAN + 20 dígits del seu compte bancari

10.4 Natàlia Guimerà Castells declina el reintegrament de les quantitats si:
1. Els articles estan usats o deteriorats, o el seu ús ha excedit a la seva naturalesa
2. Als articles els falta algun element
3. Els articles no tenen l’embalatge original ni la banda de cartró de seguretat o està danyada

10. Garanties aplicables i serveis post-venda

a) Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable:
a. S’ajusten a la descripció realitzada per Natàlia Guimerà Castells.
b. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
c. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de Natàlia Guimerà Castells en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
d. Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per Natàlia Guimerà Castells.
e. Natàlia Guimerà Castells descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

b) La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per Natàlia Guimerà Castells o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d’instal·lació.

c) No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’Usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats per l’Usuari.

11.2 Productes defectuosos: En cas de producte defectuós, Natàlia Guimerà Castells haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. Natàlia Guimerà Castells respon de les faltes de conformitat que es manifestin, en un termini de 3 mesos des del lliurament, sempre que informe a Natàlia Guimerà Castells de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

11.3 Supòsits d’anul·lació de garantia: La garantia no s’aplica en els supòsits següents:
Deteriorament creat per una mala utilització del producte, ús inadequat, no respecte cap a les instruccions d’ús pel que fa a la seva utilització i manteniment o una instal·lació inadequada,

11.4 Substitució d’un producte irreparable: En el cas que el producte sigui considerat irreparable o el cost de la reparació sigui desproporcionat respecte al seu valor, se substituirà per un altre exactament igual. Si no és possible això últim, li oferirem un producte de característiques idèntiques o superiors. La substitució del seu producte donarà per conclòs el seu contracte de compravenda i extensions de garantia si n’hi ha, ja que en adquirir el seu nou producte aquest es beneficiarà d’un nou contracte al tractar-se d’una nova compra.

12. Resolució de litigis en ñínia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Nul·litat i influència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

14. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l’usuari (si és persona física).

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.